top of page
83E1D457-CFD1-4403-8808-C20A9278DEE4_1_1

SNØMÅKING/STRØING

Anleggsgartnermester Martin Kjølås utfører snømåking og strøing i Osloregionen på oppfordring. På kontraktfestet basis utfører Anleggsgartnermester Martin Kjølås snømåking og strøing innenfor 10 km fra Fornebu.

bottom of page